សក្ដានុពល Google និង Facebook ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​យុវជន​ខ្មែរ​ពីរ​រូប​ប្រាថ្នា​ចង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ

Loading...
Loading...

Loading…

(function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M192966ScriptRootC79077”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M192966ScriptRootC79077”);}var to dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=79077;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/k/h/khmerpowers.com.79077.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

Loading…

in
????????????????????? (function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M227216ScriptRootC102045”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
??????? catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M227216ScriptRootC102045″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=102045;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.adskeeper.co.uk/k/h/khmerpowers.com.102045.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

Google និង Facebook សុទ្ធ​តែ​ជា​ក្រុម​បច្ចេកវិទ្យា​យក្ស​ផ្តល់​ចំណូល​ដល់​បុគ្គលិក​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំៗ ថែម​ទាំង​ផ្តល់​បទ​ពិសោធន៍​ការងារ​ប្លែក​និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខុស​ពី​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ដទៃ​ទៀត​លើ​ពិភពលោក។ មូលហេតុ​នេះ​ទើប​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត​យុវជន IT ខ្មែរ​ពី​ររូប​ប្រាថ្នា​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើការ ដើម្បី​មាន​ឱកាស​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព។

បូរិត អតីត​និស្សិត​ផ្នែក IT នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​និង​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ក្នុង​ពេល​ដ៏​ឆាប់​ខាង​មុខ ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ក្រោយ​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ខាង​ផ្នែក ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​នៅ​កូរ៉េ ទី​​ប្រាថ្នា​​ដែល​គេ​ចង់​ធ្វើ​ការ​គឺ​ក្រុមហ៊ុន ​Google បើ​លទ្ធភាព​រួច ។បូរិត បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន Google បាន​បង្កើត​ធនធាន​​មនុស្ស​យ៉ាង​ច្រើន​ហើយ​បច្ចេកវិទ្យា​បង្កើត​កន្លង​មក​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​និង​តែង​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់​ទូទាំង​ពិភពលោក។ ក្រៅ​ពី​នេះ ប្រាក់​ខែ​ក៏​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបគេ​រឹត​តែ​ចង់​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុម​​ហ៊ុន​មួយ​នេះ។

ដោយ​ឡែក​សម្រាប់ តាំង ម៉េង ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ឲ្យ​ដឹង​ថា Google និង Facebook សុទ្ធ​តែ​ជា​ទី​កន្លែង​ខ្លួន​ចង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ ព្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ពីរ​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ផ្តល់​តួនាទី​ល្អៗ​សម្រាប់​អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី Android។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នេះ មាន​ឱកាស​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្លាំង និង​មាន​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ច្រើន ក្នុង​ការ​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូទាំង​ពិភពលោក។តាម​ពិត ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? តាំង ម៉េង ធ្លាប់​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ពីរ​នេះ​កន្លង​មក​ដែរ តែ​ពុំ​ទាន់​មាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​ណាមួយ​មក​វិញ​ឡើយ។ Bli យ៉ាងណា​អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី Android នេះ ពុំ​ទាន់​អស់​សង្ឃឹម​នៅ​ឡើយ​ទេ និង​បាន​​ប្តេជ្ញា​ប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រាន់​ដែល​អាច​ឲ្យ Google ឬ Facebook ជ្រើស​រើស​គេ​ជា​បុគ្គលិក៕

Google និង Facebook សុទ្ធ​តែ​ជា​ក្រុម​បច្ចេកវិទ្យា​យក្ស​ផ្តល់​ចំណូល​ដល់​បុគ្គលិក​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​មួយ​ឆ្នាំៗ ថែម​ទាំង​ផ្តល់​បទ​ពិសោធន៍​ការងារ​ប្លែក​និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខុស​ពី​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ដទៃ​ទៀត​លើ​ពិភពលោក។ មូលហេតុ​នេះ​ទើប​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត​យុវជន IT ខ្មែរ​ពី​ររូប​ប្រាថ្នា​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើការ ដើម្បី​មាន​ឱកាស​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព។

បូរិត អតីត​និស្សិត​ផ្នែក IT នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​និង​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ក្នុង​ពេល​ដ៏​ឆាប់​ខាង​មុខ ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ក្រោយ​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ខាង​ផ្នែក ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​នៅ​កូរ៉េ ទី​​ប្រាថ្នា​​ដែល​គេ​ចង់​ធ្វើ​ការ​គឺ​ក្រុមហ៊ុន ​Google បើ​លទ្ធភាព​រួច ។បូរិត បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន Google បាន​បង្កើត​ធនធាន​​មនុស្ស​យ៉ាង​ច្រើន​ហើយ​បច្ចេកវិទ្យា​បង្កើត​កន្លង​មក​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​និង​តែង​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់​ទូទាំង​ពិភពលោក។ ក្រៅ​ពី​នេះ ប្រាក់​ខែ​ក៏​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបគេ​រឹត​តែ​ចង់​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុម​​ហ៊ុន​មួយ​នេះ។

ដោយ​ឡែក​សម្រាប់ តាំង ម៉េង ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ឲ្យ​ដឹង​ថា Google និង Facebook សុទ្ធ​តែ​ជា​ទី​កន្លែង​ខ្លួន​ចង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ ព្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ពីរ​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ផ្តល់​តួនាទី​ល្អៗ​សម្រាប់​អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី Android។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នេះ មាន​ឱកាស​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្លាំង www.chicagobearsjerseyspop.com និង​មាន​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ច្រើន ក្នុង​ការ​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូទាំង​ពិភពលោក។តាម​ពិត ????????????????????????????????????????????????”??????????????????????? តាំង ម៉េង ធ្លាប់​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ពីរ​នេះ​កន្លង​មក​ដែរ តែ​ពុំ​ទាន់​មាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​ណាមួយ​មក​វិញ​ឡើយ។ យ៉ាងណា​អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី Android នេះ ពុំ​ទាន់​អស់​សង្ឃឹម​នៅ​ឡើយ​ទេ និង​បាន​​ប្តេជ្ញា​ប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រាន់​ដែល​អាច​ឲ្យ Google ឬ Facebook ជ្រើស​រើស​គេ​ជា​បុគ្គលិក៕

Loading...