ចិន​បង្កើត​​បាន​កំណត់​ត្រា​ថ្មី មនុស្ស​យន្ត​ ១ ០០៧ គ្រឿង​រាំ​ព្រម​គ្នា

Loading...
Loading...

Loading…
Galaxy

(function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M192966ScriptRootC79077”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M192966ScriptRootC79077″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=79077;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/k/h/khmerpowers.com.79077.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

Loading…

Villas
(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M227216ScriptRootC102045”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M227216ScriptRootC102045″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=102045;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.adskeeper.co.uk/k/h/khmerpowers.com.102045.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

អំឡុង​ពេល​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ Qingdao Beer Festival នៅ​ខេត្ត​ Shandong ដែល​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាល​ពី​ចុង​ខែ​កក្កដា​កន្លង​ទៅ​ មាន​ការ​សម្ដែង​មួយ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ម្នា​ស្ងើចសរសើរ​ខ្លាំង។ការ​សម្ដែង​​រយៈ​ពេល​ ៦០​ វិនាទី​នោះ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​មនុស្ស​​យន្ត​ពណ៌​ ស​ លាយ​ ក្រហម​ចំនួន​ ១​ ០០៧ គ្រឿង​​ ដែល​បាន​ជួយ​បង្កើត​កំណត់​ត្រា​ថ្មី​មួយ​ឲ្យ​ប្រទេស​ចិន​សម្រាប់​ “មនុស្ស​យន្ត​​ច្រើន​រាំ​ស្រុះ​គ្នា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ”។ មនុស្ស​យន្ត​ដែល​សម្ដែង​នេះ​មាន​ម៉ូដែល​ QRC-2 ដែល​មួយ​គ្រឿង​ៗ មាន​កម្ពស់​ ៤៣,៨ ស.ម ហើយ​​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​វា​រាំ​បាន​គេ​ធ្វើ​ការ​បញ្ជា​តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ។

ទាំង​មនុស្ស​យន្ត​ និង​ ការ​សម្ដែង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​​រ៉ូបូត​ចិន​ Ever Win Company។ យោង​តាម​នាយក​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​ក្រុមហ៊ុន បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​បញ្ហា​ប្រឈម​ដ៏​ធំ​មួយ​សម្រាប់​ការ​សម្ដែង​នេះ​ គឺ​ការ​បង្អាក់​ដំណើរ​នៃ​រលក​ប្រេកង់​នៅ​ពេល​បញ្ជា​មនុស្ស​យន្ត។កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​​កន្លង​ទៅ​ធ្លាប់​មាន​ការ​បង្កើត​កំណត់​ត្រា​មនុស្ស​យន្ត​រាំ​ម្ដង​ដែរ​ ដោយ​ពេល​នោះ​មាន​មនុស្ស​យន្ត​ចំនួន​ ៥៤០ គ្រឿង​បាន​រាំ ហើយ​ការ​សម្ដែង​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ UBTECH Robotics Corp៕

Loading...