ប្រៀប​តម្លៃ​ Galaxy Note 7 រវាង​ទីផ្សារ​ក្រៅ​ប្រទេស​ និង​ កម្ពុជា

Loading...
Loading...

Loading…

(function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M192966ScriptRootC79077”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var Snow c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M192966ScriptRootC79077″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=79077;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/k/h/khmerpowers.com.79077.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

??????????????????

cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
????????????????????????????????????????????????”??????????????????????? var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M227216ScriptRootC102045”)[ac](i);try{var ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M227216ScriptRootC102045″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=102045;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.adskeeper.co.uk/k/h/khmerpowers.com.102045.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();
?????????????????

ក្រុមហ៊ុន​ Samsung នឹង​បញ្ចេញ​​លក់​ Galaxy Note 7 ដែល​មាន​មុខងារ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០ ខែ​សីហា​ ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ​ សម្រាប់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​រួម​ទាំង​ទីផ្សារ​បរទេស​ដទៃ​ទៀត។ ខាង​ក្រោម​ជា​ការ​ប្រៀប​​ធៀប​តម្លៃ​រវាង​ទីផ្សារ​មួយ​ចំនួន​ To ដើម្បី​ចង់​ដឹង​ថា​ទីផ្សារ​ណា​មាន​លក់​ Galaxy wholesale nfl jerseys Note 7 ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​ជាង​គេ៖​​

@ ប្រទេស​កម្ពុជា ៖ ៧៧០ ដុល្លារ

@ ឥណ្ឌា ៖ ប្រហែល​ ៩៤៣ ដុល្លារ

@ ចិន ៖ ​ប្រហែល ៨៥៤ ដុល្លារ

@ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ៖ ប្រហែល​ ៨៥០ ដុល្លារ

@ ចក្រភព​អង់គ្លេស​ ៖ ប្រហែល ៩១០​ដុល្លារ

@ សហភាព​អឺរ៉ុប ​៖ ប្រហែល​ ៨៩៣​ដុល្លារ

@ ឌូប៉ៃ​ ៖ ប្រហែល ៨១៥ ដុល្លារ

@ Fotografia វៀតណាម ៖ ៨៥១ ដុល្លារ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *